Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам

 


 

№1 (22), 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

6 Вивчення тиреоїдного стану після хірургічних втручань на щитоподібній залозі з використанням електрозварювання біологічних тканин

Кваченюк А.М., Сук Л.Л., Антонів В.Р. завантажити

 

10 Ранні маркери атеросклерозу та серцево-судинний ризик у жінок із гіпертонічною хворобою на тлі гіпотиреозу

Мітченко О.І., Романов В.Ю., Гвоздик М.В. завантажити

 

18 Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу

Перцева Н.О., Мошенець К.І. завантажити

 

25 Принципи корекції вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ознаками уповільнення моторики шлунка

Костіцька І.О. завантажити

 

31 Рівень остеокальцину та конституційно-метаболічні фенотипові параметри у хворих на цукровий діабет 2-го типу

Ковальчук А.В., Корпачев В.В., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарьова Н.М., Прибила О.В. завантажити

 

37 Взаємозв’язок рівня адипонектину в циркуляції з імунними показниками та коагуляційними властивостями периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки

Дунаєва І.П., Чернявська І.В., Дорош О.Г., Караченцев Ю.І. завантажити

 

45 Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні

Лукашевич П.Ю., Орленко В.Л., Тронько М.Д. завантажити

 

ОГЛЯДИ

 

51 Modern conceptions on diffuse toxic goiter: etiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment (review)

Rakov O.V., Rakova V.V., Pona S.M., Gyryavenko O.Ja. завантажити

 

65 Використання метформіну пролонгованої дії в практиці сімейного лікаря: системний огляд

Ткаченко В.І., Садовнік Я.А. завантажити

 

ЛЕКЦІЇ

 

72 Jerome W. Conn и его первая пациентка – рождение нового направления в эндокринологии

Рыбаков С.И. завантажити

 

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

80 Выявление и лечение отдаленных метастазов в легких высокодифференцированных форм рака щитовидной железы у пациентов с нормальной рентгенографической картиной органов грудной полости

Волынец И.П. завантажити

 

81 Динаміка поширеності мультифокальних карцином щитоподібної залози в мешканців України після Чорнобильської катастрофи

Кобринська Н.Я. завантажити

 

82 Рівень експресії протеїнкіназ ERK1/2 у позапухлинній тканині та тканинах гормонально неактивних і гормонально активних пухлин кори надниркових залоз людини

Левчук Н.І. завантажити

 

83 Зміни активності та експресії синтази оксиду азоту в тканині надниркових залоз під дією агоністів

Лукашеня О.С., Гончар І.В. завантажити

 

83 Вдосконалення діагностики целіакії в дітей із цукровим діабетом 1-го типу

Лукашук І.В., Большова О.В. завантажити

 

84 Ефективність терапії препаратами гормону росту в дітей із внутрішньоутробною затримкою росту

Музь Н.М. завантажити

 

84 Особливості метаболічних змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу з різними фенотиповими особливостями на тлі застосування інгібіторів SGLT-2

Прибила О.В., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарьова Н.М., Ковальчук А.В. завантажити

 

85 Комбінована дія інгібітору NF-κB – DHMEQ і паклітакселу на клітини анапластичної карциноми щитоподібної залози in vitro та in vivo

Пушкарьов В.В. завантажити

 

86 Параметри кровобігу в загальній сонній артерії у хворих на цукровий діабет, ускладнений кардіоваскулярною автономною нейропатією

Саєнко Я.А., Маньковський Б.М., Коваленко А.В., Ліхошапко О.О. завантажити

 

86 Хірургічне лікування пухлин надниркових залоз

Таращенко Ю.М., Коваленко А.Є., Болгов М.Ю., Омельчук О.В. завантажити

 

87 Роль доплерометричних показників передклінічного порушення ниркового кровобігу в оцінці ризику розвитку діабетичної нефропатії

Шишкань-Шишова К.О., Журавльова Ю.Б., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарьова Н.М., Ковальчук А.В. , Прибила О.В. завантажити

 

88 Характеристика папілярних карцином щитоподібної залози та результати їх лікування після виконання органозберігаючих операцій

Янчій І.Р. завантажити

 

89 Пам’яті видатного ендокринолога завантажити

 

90 Анонси завантажити

Template Joomla 1.6
  • Ukrainian (Ukraine)
  • English (United Kingdom)

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика